Kvitknausing.

Kvitknausing er en av få arter i slekta som har en tydelig sørlig lavlandsutbredelse. Arten vokser på kalkrike, eksponerte lokaliteter på åpen kalkmark, men også på menneskeskapte substrater som betong. 

Kvitknausing Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.