Sjuflekkgulløye.

Chrysopa pallens er en av våre største gulløyer, omtrent på størrelse med Nineta-artene. For de første funnene fra Norge ble det brukt et yngre synonym, C. septempunctata, som betyr ”med sju flekker”.

Sjuflekkgulløye Chrysopa pallens (Rambur, 1838)
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.