Globuskreps.

Ryggskjoldet til globuskreps er sirkelrundt og har et karakteristisk mørkt bånd. Bakkroppen, som vanligvis stikker ut fra ryggskjoldet, er lang og smal. Arten er karakterisert som moderat forsuringsfølsom.

Globuskreps Pseudochydorus globosus Baird
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.