Vingehops.

Vingehops, der de to siste brystsegmentene har utseendet til en vinge, er den vanligste pelagiske hoppekrepsen i Norge. Den viser en utrolig variasjon i livssyklus og fins langt opp i høyfjellet.

Vingehops Cyclops scutifer Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.