Møkkadamdovendafnie.
  • | G.O. Sars

Som navnet tilser er møkkadamdovendafnie en art som trives best i små dammer i kulturlandskapet. Dette skyldes sannsynligvis liten konkurranse fra andre arter som er mindre tolerante i forhold til høye belastninger av næringssalter.

Møkkadamdovendafnie Simocephalus exspinosus (Koch)
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.