Krystallkreps.

Krystallkrepsen er den største av våre strandlevende vannlopper og samtidig en av de vanligste artene som synes å være tolerant til variasjon i miljøforholdene. Den har et rektangulært utseende der det bakre antenneparet er svært kraftig. 

Krystallkreps Sida crystallina O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.