Enøyekreps.

Enøyekreps har et karakteristisk utseende grunnet de mange konsentriske skallene forårsaket av at de gamle ryggskjoldene forblir festet når de nye dannes. Den er vurdert som moderat forsuringsfølsom.

Enøyekreps Monospilus dispar Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.