Kvelstoffkreps.

Kvelstoffkreps trives i skitne dammer med spesielt høy belastning av nitrogen. Siden G.O. Sars beskrev den første gang fra en dam i Oslo er den kun funnet i en rensepark i Trøgstad.

Kvelstoffkreps Moina brachiata Jurine
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.