Glassrovkreps.

Glassrovkreps har et meget spesielt utseende og minner ikke om noen av de andre vannloppene. Den er en ekte planktonisk art som er helt gjennomsiktig, og hadde det ikke vært for øyet, ville det nesten ha vært umulig å få øye på den. 

Glassrovkreps Leptodora kindtii Focke
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.