Tapirkreps.

Tapirkreps er en sjelden art som lever nær bunnsubstratet. Bakkroppen er karakterisert ved at den smalner jevnt av mot enden der det ytterst er tre tenner som er markert lengre enn de øvrige.

Tapirkreps Kurzia latissima Kurz
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.