Gelekreps.

Gelekreps er et av våre vanligste krepsdyr og skiller seg fra alle andre vannlopper ved at den har en rund gelatinkappe som omgir dyret. Arten, som unngår vann med høyt kalkinnhold, fins i hele landet og er vanligst i de litt større vannene.  

Gelekreps Holopedium gibberum Zaddach
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.