Ryggtornkreps.

Ryggtornkreps er kort og tykk og med en karakteristisk torn midt oppe på ryggskjoldet, noe som gjør arten lett å identifisere. Den er mest vanlig i større innsjøer og synes å være relativt tolerant til variasjoner i miljøforhold.

Ryggtornkreps Drepanothrix dentata Baird
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.