Svevekreps.

Svevekreps er en av våre vanligste planktoniske arter som aldri er funnet over 1000 moh., og er derfor en art vi kan forvente oss kan krype oppover i høyden med et varmere klima. Den har et ovalt utseende med lange antenner og der hodet utgjør ca 1/3 av kroppen.

Svevekreps Diaphanosoma brachyurum Liev.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.