Småhodedafnie.

Lengden av børsten som sitter ved basis av det første segmentet på 2. antennepar, skiller småhodedafnie fra de øvrige dafniene. De fleste funnene er gjort langs svenskegrensen. Arten er vurdert som svært forsuringsfølsom.

Småhodedafnie Daphnia longiremis Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.