Hettedafnie.

Hettedafnie er karakterisert ved den spesielle hetten der en spiss stikker ut fra det ellers runde hodet. Den er vår nest vanligste dafnie, som fins i hele landet fra lavland og opp til høyfjellet. Den er karakterisert som en svært forsuringsfølsom art.

Hettedafnie Daphnia galeata Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.