Sandkulekreps.

Sandkulekreps er mest vanlig på sandbunn i strandsonen til større innsjøer. Den minner om vanlig kulekreps men kan skilles fra denne ved at bakkroppen bærer 10 tenner som er mye kraftigere. Arten er vurdert til å være moderat forsuringsfølsom.  

Sandkulekreps Paralona pigra (G.O. Sars, 1862)
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.