Myrkulekreps.

Myrkulekreps kan fort ha blitt forvekslet med vanlig kulekreps og er mer vanlig enn det som går fram av artskart. Den er kun funnet i Sør-Norge. Den er karakterisert ved sitt trillrunde utseende og trives best i små, brune myrlokaliteter.

Myrkulekreps Chydorus ovalis Kurz
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.