Børsthaleprikkdafnie.

Børsthaleprikkdafnie kan forekomme både pelagisk og inne i litoralsonen. På bakkroppen har den 3–5 tynne pigger som spriker i flere retninger og som skiller den fra slektningene som ikke har disse. Den er vurdert som moderat forsuringsfølsom.

Børsthaleprikkdafnie Ceriodaphnia pulchella Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.