Snabelkreps.

Med sitt karakteristiske utseende er snabelkreps den mest vanlige vannloppen i Norge og påtreffes like gjerne ute i de fri vannmasser som inne i strandsonen. I små næringsrike pytter og dammer kan arten mangle, ellers fins den i alle typer av vann.

Snabelkreps Bosmina longispina Leydig
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.