Børstesnabelkreps.

Børstesnabelkreps er assosiert med næringsrike lokaliteter, oftest med høye tettheter av fisk der den erstatter snabelkreps som kun blir funnet fåtallig. Den har et sirkelrundt utseende der hodet og 1. antennepar fremstår som en del av kroppen.

Børstesnabelkreps Bosmina longirostris O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.