Klarvannskreps.

Klarvannskreps Alonopsis elongata er en av de vanligste vannloppene i Norge og er assosiert med ionefattige innsjøer. Den kan ha flere lag av gamle ryggskjold som resulterer i at fargen blir nærmest kaffebrun.

Klarvannskreps Alonopsis elongata Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.