Snegledvergkreps.

Snegledvergkreps med sine langsomme sklidende bevegelser, finner vi i alle typer av vannforekomster. Den er utbredt over hele landet, men er noe mindre vanlig enn stripedvergkreps, som den kan forveksles med.

Snegledvergkreps Alonella exigua Fischer
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.