Treporenebbkreps.

Treporenebbkreps Alona quadrangularis har et ryggskjold som er høyest baktil. Den fins over hele landet og er relativt vanlig. Arten er sjelden ved lav pH og er karakterisert som moderat forsuringssensitiv.

Treporenebbkreps Alona quadrangularis O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.