Dvergnebbkreps.

Dvergnebbkreps er den minste av artene tilhørende slekten Alona. Den er en vanlig strandlevende form som er vidt utbredt i landet, inklusive Svalbard, og fins fra havnivå og opp til høyfjellet.

Dvergnebbkreps Alona guttata Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.