Skartorvmose.

En stor, glinsende grønn art med tydelig markert, konisk toppknopp. Det tydelige skaret i stengelbladene gjør den lett å kjenne med håndlupe.

Skartorvmose Sphagnum (Cuspidata) riparium Ångstr.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.