Rosetorvmose.

En kaldt mørkerød art med roseaktig utseende som er karakteristisk på noe rikere myr.

Rosetorvmose Sphagnum warnstorfii Russow
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.