Rødtorvmose.

En liten, oftest purpurrød, bustete art som er vanlig på næringsfattig myr.

Rødtorvmose Sphagnum (Acutifolia) rubellum Wilson
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.