Broddtorvmose.

Dette er en vanlig torvmose som danner grønne til gulbrune matter i kalkfattige myrkanter, men kan være vrien å artsbestemme.

Broddtorvmose Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.