Flarktorvmose.

En storvokst art som ofte vokser på flate, fuktige myrområder som på myrfagspråket kalles flarker. Den har oppstått som en krysning mellom pisktorvmose og svelttorvmose og finnes spredt mange steder.

Flarktorvmose Sphagnum jensenii H.Lindb.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.