Lurvtorvmose.

Med brunaktige skudd og hoder og et nokså uryddig, lurvete utseende er det ikke vanskelig å forstå hvorfor den har fått navnet sitt. Arten vokser ofte sammen med vasstorvmose i blaute, kalkfattige myrmatter, men er mer utbredd opp mot fjellet enn denne.

Lurvtorvmose Sphagnum majus subsp. majus
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.