Stivtorvmose.
  • Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Stivtorvmosen har korte, stive greiner som ikke fletter seg inn i greinene til naboen, så skuddene faller lett fra hverandre om man plukker opp en håndfull. Den er en vanlig art som finnes spredt over hele landet.

Stivtorvmose Sphagnum compactum Lam. & DC.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.