Ildgullveps.

Tidligere gikk de fleste Chrysis-gullvepser under navnet Chrysis ignita eller ildveps. Nyere studier basert på DNA-strekkoding viser at ildgullveps, Chrysis ignita er en meget sjelden art i Norge, og den har trolig gått tilbake i nyere tid. Sikre eksemplarer kjenner vi kun fra Trondheim. Vert i Norge er trolig Ancistrocerus parietum. Arten står nærmest C. terminata, men har udelt pannekjøl.

Ildgullveps Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.