Skoggullveps.

Skoggullveps er en vanlig art i hele Sør-Norge inkludert Vestlandet. Vertsarten er ukjent, men en kandidat er murervepsen Ancistrocerus trifasciatus. Arten skilles fra nærstående arter på det brede og mørke eggleggerøret (egentlig en samling av indre bakkroppsledd), samt at T2 er tydelig finere punktert enn T1.

Skoggullveps Chrysis solida Haupt, 1956
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.