Barkhårstjerne.

Dette er en av de minste artene i slekta og er knyttet til stammer av edelløvtrær som ask og alm. Dette er en varmekjær art som finnes i kyststrøk nord til Trondheim. Den er sjelden, men trolig noe oversett på grunn av forveksling med små former av putehårstjerne.

Barkhårstjerne Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.