Putehårstjerne.

Dette er den desidert vanligste arten i slekta i Norge. Den finnes i hele landet og vokser på et rikt utvalg av baserike substrater. Putehårstjerne er svært variabel og særlig størrelsen varierer sterkt etter vokseforholdene. Som de fleste andre hårstjerner har putehårstjerne svært forskjellig utseende som tørr og fuktig.

Putehårstjerne Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.