Ynglehårstjerne.

Denne arten kjennetegnes av rikelig forekommende grokorn som sitter på oversiden av bladnerven. Arten har en kort bladspiss og vokser på bark av rikbarkstrær, hovedsakelig i åpne og halvåpne parker og alléer. Utbredelsen er begrenset til kystnære strøk fra Østfold til Hordaland, med et klart tyngdepunkt i Rogaland.

Ynglehårstjerne Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.