Almehårstjerne.

Denne arten kjennetegnes av sine lange hyaline spisser uten tenner og vokser på løvtrær med rik bark på Sør-Vestlandet. Arten er sjelden og er kun funnet på om lag ti lokaliteter. Den har ofte rikelig med sporofytter.

Almehårstjerne Syntrichia laevipila Brid.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.