Liten billeslørsopp.

Liten billeslørsopp er én av tre små, mørkebrune slørsopparter i seksjon Brunnei som vokser i sandfuruskog; det vil si at denne arten tilhører samme gruppe som mørkebrun slørsopp Cortinarius brunneus.

Liten billeslørsopp Cortinarius carabus Kytöv., Niskanen & Liimat.
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.