Rødbeint engrovflue.

Rødbeint engrovflue Dioctria rufipes er en av våre vanligste rovfluer. Den har karakteristiske røde lår (femur) og legger (tibia) på fremre og midtre bein. Den lever som andre engrovfluer hovedsakelig av andre fluer og veps. Den jakter byttedyr fra både bakken og oppe i vegetasjonen, til og med fra løvverket høyt opp i trærne.

Rødbeint engrovflue Dioctria rufipes (De Geer, 1776)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.