Sjøstjerner.

Sjøstjerner er en av de mest kjente marine dyregruppene vi har, og mange kjenner til de artene vi finner på grunt vann. Klassen sjøstjerner tilhører rekken pigghuder (Echinodermata), sammen med slangestjerner, sjøpølser, kråkeboller og sjøliljer. Pigghudene kjennetegnes ved at kroppen har en fem-tallssymmetri og et vannkanalsystem med sugeføtter. De har også et kalkskjelett, og pigger på kroppen. Ordet “Echinodermata” kommer fra latin, og betyr nettopp “piggete hud”.

Sjøstjerner Asteroidea
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography