Klubbetorvmose.

En vanlig art med en stor spennvidde i voksested fra myr, skog til hei. Sett fra siden ser den ut som en liten klubbe med sitt tydelig hvelvede hode i toppen av det skaftlignende, slanke moseskuddet.

Klubbetorvmose Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.