Siden 2009 har tilskuddsordningen i Artsprosjektet, etablert av Klima- og miljødepartementet, eksistert. Målet er å styrke kunnskapen om artene i Norge. Nå evaluerer vi ordningen, og ønsker å høre fra deg.

Artsprosjektet sin ambisjon på lang sikt er å kartlegge alle arter av planter, dyr og sopp i Norge, slik at hele det norske artsmangfoldet blir kjent. Det var Klima- og miljødepartementet som opprettet Artsprosjektet i 2009.  

Én ny art daglig

Årlig finner vi hundrevis av nye arter. Mye av årsaken til at forskerne klarer dette er tilskuddsordningen for kartlegging av dårlig kjente artsgrupper i Artsprosjektet. Gjennom kartleggingsprosjektene finner vi stadig nye arter i Norge. Og flere er også nye for vitenskapen.

Siden oppstarten har forskere funnet over 4700 nye arter for landet gjennom Artsprosjektet. Det er nesten én ny art pr dag. Artsprosjektet har hatt 126 kartleggingsprosjekter på 15 år.

Bli med på evalueringen

Til sammen kjenner vi til over 50.000 arter her til lands, men det antas at hele 25.000 arter ennå ikke er påvist. Det er dette gapet kartleggingen i Artsprosjektet har som mål å tette.

Det er Vista analyse og Norsk insitutt for naturforskning (NINA) som skal gjennomføre evalueringen. Målet er å se på effektene tilskuddene gjennom Artsprosjektet har hatt, og samtidig se på videreutviklingen av ordningen.

I forbindelse med evalueringen, har NINA laget en spørrequiz til allmennheten. Lenke til spørrequizen finner du her.