Å ha et felles språk om naturen er helt nødvendig når vi skal begrense tap av naturmangfold.

Foto: Børre K. Dervo. Lisens: CC BY 4.0

– Naturen er kompleks, og i Norge har vi en enorm variasjon i økosystemer og miljøfaktorer. Det er helt nødvendig med et felles språk og felles begrepsbruk når vi skal kommunisere om natur på tvers av samfunnssektorer, interesser og bransjer, sier Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken.

Nå relanserer Artsdatabanken Natur i Norge (NiN), et unikt system som beskriver all natur i Norge, og variasjonen i denne. NiN systemet ble lansert første gang i 2009. Målet med denne siste versjonen er at systemet er forbedret og konsistent.

En solid verktøykasse

Med Natur i Norge 3.0 har vi fått et system med et standard begrepsapparat som gjør det mulig å beskrive og definere all natur på alle nivåer, fra havets bunn og de frie vannmasser til de høyeste fjelltoppene. Dette gjør det mulig å forvalte naturen ryddigere og mer oversiktlig enn før.

–  Samfunnet står nå ovenfor en av vår tids største utfordringer – tapet av naturmangfold. NiN 3.0 har blitt ei solid og stabil verktøykasse som skal fungere godt over lang tid, og som kan bidra til at Norge oppfyller målene vi har forpliktet oss til i Naturavtalen, sier direktør Heide i Artsdatabanken.

Forbedret ferskvann og hav

De siste fire årene har Artsdatabanken sammen med de fremste fagmiljøene og ekspertene her til lands gått gjennom mye ny kunnskap og samlet erfaring fra brukerne. Versjonen som nå legges ut har gjennomgått en stor oppgradering.

– Nå kan alle som jobber med og for naturen i landet vårt snakke godt sammen og unngå misforståelser, sier Heide.

I NiN 3.0 er det ryddet i begrepsbruken, og systemet er forbedret på viktige områder, som natur i ferskvann og i havet. Det har blitt lettere å nyansere og skille mellom ulike naturtyper og miljøvariabler, slik at kartet stemmer enda bedre med terrenget for alle de som bruker systemet.

Grunnlaget for all kartlegging av natur

I Norges handlingsplan for naturmangfold, Natur for livet (2015), understrekes det at et godt og felles kunnskapsgrunnlag om natur er nødvendig for å kunne ta gode og raske beslutninger. Som et ledd i dette besluttet Stortinget at Natur i Norge skal ligge til grunn for all naturkartlegging i offentlig regi.

Kontaktpersoner:

Pressehenvendelser

Skjalg Woldstad, Artsdatabanken

Telefon: 415 29 173
E-post: skjalg.woldstad@artsdatabanken.no

Lanseringsarrangementet 16. november kl. 10.00

Anne Britt Storeng, Artsdatabanken

Telefon: 913 20 760
E-post: anne.b.storeng@artsdatabanken.no