Nye Natur i Norge (NiN 3.0) lanseres i dag (torsdag) på Naturhistorisk museum i Oslo. Arrangementet strømmes her på denne siden, slik at du kan delta digitalt. Oppstart kl 10.00, velkommen skal du være!

Foto: Tove Rimestad. Lisens: CC BY 4.0

I vinduet over kan du se lanseringsarrangementet fra klokken 10.00 torsdag 16. november.

 

Program

Konferansier: Pernille Feilberg, Artsdatabanken

Tidspunkt  
09.30 Registrering og kaffe
10.00 Introduksjon til arbeidet med NiN 3.0
Innledning fra Artsdatabanken
v/Bjarte Rambjør Heide

Hvorfor NiN 3.0 og hva er det blitt?
v/Rune Halvorsen, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

10.50 Dypdykk inn i deler av systemet

Landformer eksemplifisert ved Elvetyper
v/Lars Erikstad og Børre Dervo, Norsk institutt for naturforskning

11.00 Pause (15 min)
11.15 Fortsettelse dypdykk inn i deler av systemet

En reise i våre ferskvannssystemer med NiN-briller på
v/Børre Dervo, Norsk institutt for naturforskning

Hvordan jobbe i det marine miljø og betydningen av miljøvariabler
v/Trine Bekkby, Norsk institutt for vannforskning 

11.50 Fra det menneskepåvirkede til det naturlige – hvordan er det håndtert i ny versjon

En opprydding i det seminaturlige
v/Harald Bratli, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Hvor er det blitt av naturskogen?
v/Olav Skarpaas, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

12.20 Lunsj
13.05 Praktisk bruk av systemet

Hvordan vil en kartlegger merke overgangen til NiN 3.0?
v/Anders Bryn, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Forventninger fra forvaltningen
v/Torfinn Sørensen, Miljødirektoratet, og Geir Grønningsæter, Landbruksdirektoratet

13.50 Hva skjer videre?

Veien videre v/Artsdatabanken

14.00 Slutt