Her finner du publikasjoner knyttet til teorien bak NiN-systemet, bruken av det og forskning og utvikling.

Dokumentasjon av NiN-systemet

Systemdokumentasjon 1

Her finner du det teoretiske grunnlaget for NiN versjon 3.0. Inkludert hva naturvariasjon er, forklaring av sentrale begreper, og hvordan naturvariasjonen kan fordeles på ulike kilder til variasjon; grunnleggende økologisk teori oppsummert i gradientanalyseperspektivet og hvordan naturvariasjonen systematiseres i NiN.

NiN 3 Systemdokumentasjon 1 - teori, generelle prinsipper og systemarkitektur.pdf (3.3 MB)

Kartleggingsveiledere

Artikler og rapporter fra forskning og utvikling

Publikasjoner om tidligere NiN-versjoner