Her finner du en oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet.

Aktuelt

Opptak fra lanseringen av NiN 3.0

Artsdatabanken lanserte en revidert versjon av NiN 16. november. Se opptak og program fra lanseringsarrangementet på denne siden.

NiN-innhold som kommer

Framover kommer vi til å fylle på med mer NiN 3.0-innhold på nettsidene. Det inkluderer blant annet utfyllende beskrivelser av utvalgte typer og variabler og veiledningsmateriell til kartlegging. Se oversikt over hva og når det kommer under.

Hva Når
Beskrivelser av landformer, livsmedium og landskap Innen desember
Limnisk, marin og terrestrisk feltveileder November
Metodehåndbok for marin kartlegging tilpasset NiN 3.0  Desember
Metodehåndbok for limnisk kartlegging tilpasset NiN 3.0 Januar 2024
Utfyllende beskrivelser av terrestriske kartleggingsenheter i målestokk 1:5 000 Fortløpende fram mot april 2024
Lærebok om naturvariasjon i Norge basert på NiN Mars 2024
Beskrivelser av naturkompleks Innen april 2024
Beskrivelser av innsjøbasseng Innen april 2024
Beskrivelser av alle variabler Fortløpende fram mot juni 2024
Kjennetegnende arter til kartleggingsenheter i målestokk 1:5 000 Innen juli 2024

 

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når   Kurs Målgruppe Åpent/lukket Hvor Arrangør
Vår og høst 2024 BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på NiN Mastergradskurs for studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta. Lukket.  Oslo (+ekskursjon) NHM, UiO
19-21 mars 2024 3-dagers introduksjonskurs til NiN som system for kartlegging Alle Åpent. Alle interesserte kan delta. Lenke til kurset og påmelding legges ut her når det er klart. Oslo NHM, UiO
           

Opptak fra NiN-kurs

Se opptak av alle forelesningene fra introkurset til NiN som ble holdt i Oslo i mars 2023. Her er det noe for enhver, enten du vil lære om NiN-systemet, om kartlegging av naturtyper på land eller i vann, eller hva mer NiN kan brukes til. Du kan også høre om arbeidet som ligger til grunn for NiN versjon 3.0 som ble lansert i november 2023.

Du finner spillelisten med opptak fra kurset på YouTube her.