Her finner du en oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet.

Aktuelt

Opptak fra lanseringen av NiN 3.0

Artsdatabanken lanserte en revidert versjon av NiN 16. november. Se opptak av foredragene fra lanseringen på denne siden.

NiN-innhold som kommer

Framover kommer vi til å fylle på med mer NiN 3.0-innhold på nettsidene. Det inkluderer blant annet utfyllende beskrivelser av utvalgte typer og variabler og veiledningsmateriell til kartlegging. Se oversikt over hva og når det kommer under.

Hva Når
Metodehåndbok for limnisk kartlegging tilpasset NiN 3.0 Februar
Lærebok om naturvariasjon i Norge basert på NiN Midten av mars 2024
Utfyllende beskrivelser av terrestriske kartleggingsenheter i målestokk 1:5 000 Fortløpende fram mot april 2024
Beskrivelser av naturkompleks Innen april 2024
Beskrivelser av innsjøbasseng Innen april 2024
Beskrivelser av alle variabler Fortløpende fram mot juni 2024
Beskrivelser av marine vannmasser Innen juni 2024
Kjennetegnende arter til kartleggingsenheter i målestokk 1:5 000 Innen juli 2024

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når   Kurs Målgruppe Åpent/lukket Hvor Arrangør
Vår og høst 2024 BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på NiN Mastergradskurs for studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta. Lukket.  Oslo (+ekskursjon) NHM, UiO
19. og 20. mars 2024 Todagers introduksjonskurs til NiN Alle Åpent. Alle interesserte kan delta. Meld deg på her. Oslo NHM, UiO
           

Opptak fra NiN-kurs

Se opptak av alle forelesningene fra introkurset til NiN som ble holdt i Oslo i mars 2024. Her er det noe for enhver, enten du vil lære om NiN-3.0, om kartlegging av naturtyper på land eller i vann, eller hva mer NiN kan brukes til.

Du finner spillelisten med opptak fra NiN-kurset mars 2024 på YouTube her.

Her kan du se opptak fra NiN-kurset i 2023.