For få år siden visste ingen at de eksisterte ­– nå regnes de blant de vanligste artene vi har. I videoen over kan du se forsker Ella Thoen fortelle om kartleggingen av Archaeorhizomycetes - de bortgjemte soppene du trasker og trår på "hver dag".

YouTube video: Intervju med Ella Thoen

Gjennom flere år kunne forskere fra ulike land rapportere om funn av DNA-biter fra det som trolig var en gruppe ukjente sopp. Men ingen soppstrukturer ble funnet, så det hele forble et mysterie.

En ny klasse sopp kommer til

Men i 2011 løste svenske forskere gåten. Da beskrev de en helt ny klasse sopper i rekken Ascomycota (sekksporesopper). Den nye klassen, som de ga navnet Archaeorhizomycetes har ikke fruktlegemer eller andre strukturer over bakken, men lever sitt liv nede i jorda.

Så langt er det bare beskrevet to arter fra denne gruppen, begge fra Sverige. Men fra mange land rundt om i verden er det meldt om funn av DNA i jordprøver. Det er derfor grunn til å tro at vi har å gjøre med en svært artsrik og utbredt gruppe.

Kartlegges i Norge

I 2020 ble et kartleggingsprosjekt i regi av Artsprosjektet startet for å om mulig å finne arter av Archaeorhizomycetes i Norge. Siden de to eksisterende funnene av arter fra denne gruppen stammer fra Sverige, er det nemlig all grunn til å tro at de også finnes her hos oss.

- Du går og står på dem ganske ofte, men du ser dem ikke, sier Ella Thoen, prosjektleder og forsker ved Universitetet i Oslo i dette videointervjuet.

- På verdensbasis er det estimert at det kan finnes mellom 500 og 16 000 arter Archaeorhizomycetes. Hvor mange vi har i Norge er vanskelig å vite, men ut fra DNA-funn i prøver fra 136 steder over hele landet er det trolig mange. Dette kan fort være en av de vanligste organismegruppene vi har i naturen - men de er altså helt ukjente, sier Thoen.

Se hele intervjuet med Ella Thoen i videoen over.

Hva er Artsprosjektet?

I denne serien med videointervjuer ser vi nærmere på de ulike kartleggingsprosjekter som pågår nå i regi av Artsprosjektet. Artsprosjektet er Artsdatabankens satsning for å støtte kartlegging av artsgrupper vi har for lite kunnskap om. I denne videoen forteller leder for Artsprosjektet Stine Svalheim Markussen om hvordan Artsprosjektet oppstod, og hvordan det er organisert.