Til støtte i saksbehandlingen av søknader om tilskudd til kartlegging av arter henter Artsdatabanken inn faglige vurderinger fra et ekspertpanel. Ekspertpanelet vurderer søknadskriteriene Kvalitet (Excellence), Virkninger og effekter (Impact), og Gjennomføring (Implementation). Ekspertpanelet har i 2023 hatt følgende sammensetning:

Emma Wahlberg  Naturhistoriske riksmuseet i Stockholm
Per Sundberg Göteborgs universitet
Ellen Larsson Göteborgs universitet