Myrene våre er mer verdifulle og nyttige enn du tror. Ikke bare lagrer de dobbelt så mye karbon som alle verdens skoger, og regulerer vannet i naturen - de har også et artsmangfold som kan sammenlignes med tropiske skoger.

YouTube video: Atlantic bog video

I prosjektet "Midd i atlantisk høymyr" som er finansiert av Artsprosjektet, har forskere fra Universitetsmuseet i Bergen kartlagt mangfoldet av midd i en naturtype som er ganske vanlig i Norge, men ganske sjelden i resten av Europa - nemlig atlantisk høymyr. Med seg på laget har forskerne også eksperter på torvmoser, på insekter og eddrkopper og på vannegenskaper og mikrokrepsdyr. I videoen over kan du lære mer om prosjektet og resultatene så langt.

Den viktige myra

De atlantiske høymyrene er unike i Europa, og finnes stort sett bare i Norge, Irland og Storbritannia. Hele 13 % av Norge er torvmyr, og de norske myrene er de best bevarte i Europa.

Høymyrene våre har en rik flora og fauna, og da spesielt innen enkelte artsgrupper. Rent visuelt domineres naturtypen av torvmoseartene, som det finnes mange av. En del av disse er veldig sjeldne eller også truet.

Myrer med mye torvmose er de rene tropiske skoger, i den forstand at de har et rikt mangfold av dyrearter – spesielt innen enkelte artsgrupper. De bittesmå edderkoppdyrene vi kaller midd (Acari), som i snitt bare er en halv millimeter store, er den mest artsrike gruppen av leddyr i høymyr. I én kvadratmeter med torvmose kan man finne over 50 000 midd fordelt på 50 ulike middarter.

20 nye arter for Norge

I prosjektet "Midd i atlantisk høymyr" er forekomsten av middarter fra tre ulike ordener kartlagt. To myrer i Vest-Norge, to i Midt-Norge og to i Nord-Norge er undersøkt. Prosjektet, som er finansiert av Artsdatabanken gjennom Artsprosjektet, ledes av seniorforsker Anna Beata Seniczak ved Universitetsmuseet i Bergen. Så langt i prosjektet er det funnet 20 arter som er nye for Norge, og noen av disse er også helt nye for vitenskapen. Dette viser at våre atlantiske høymyrer er et skattkammer av biologisk mangfold.

Hva er Artsprosjektet?

I denne serien med videointervjuer tar vi for oss en ulike kartleggingsprosjekter som pågår nå i regi av Artsprosjektet. Artsprosjektet er Artsdatabankens satsning for å støtte kartlegging av artsgrupper vi har for lite kunnskap om. I denne videoen forteller leder for Artsprosjektet Stine Svalheim Markussen om hvordan Artsprosjektet oppstod, og hvordan det er organisert.