Naturhistorisk museum (Universitetet i Oslo), i samarbeid med Artsdatabanken, har gleden av å invitere alle med interesse for NiN-systemet og kartlegging til introduksjonskurs 21.–23. mars 2023.

For hvem? Åpent for alle interesserte. Kurset kan tas som etterutdanningskurs hvis du ønsker, men du kan også delta uten å gjøre noe formelt ut av det.

Kostnader? Kurset, inklusive servering er gratis, men reise og opphold må du dekke selv

Se her for fullt program og ytterligere informasjon.

Ønsker du å være med, så meld deg på via nettskjemaet innen 15. mars.